Kontakt

Børneudstyr.dk er en gratis online sammenligningstjeneste, hvor du som forbruger kan læse om produkter og sammenligne priser på baby- og børneudstyr. Du handler ikke med os, men direkte med anerkendte danske forhandlere, og vi bestræber os på at finde de bedste forhandlere til dig. Vores mål er, at du som forbruger kan skabe dit et godt overblik over priserne på de produkter der er på markedet, og kan gøre den bedste handel. Priserne på de produkter vi viser, bliver opdateret en gang i døgnet.

Hvis du skulle have et problem med et produkt, skal du altid henvende dig direkte til forhandleren.

Børneudstyr.dk
CVR NR: 38046799